Św. Hubert

Modlitwa do Świętego Huberta

Święty Hubercie, Patronie myśliwych i leśników, polecamy się w szczególny sposób Twojej opiece i prosimy, abyś swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał nas we wszystkich potrzebach.

Wyjednaj nam łaskę naśladowania twoich cnót. Kieruj naszymi umysłami, prowadź nasze oczy i ręce, abyśmy spełniali nasze zadania zgodnie z prawem Stwórcy. Strzeż nas od złych przygód i doprowadź do zbawienia wiecznego,

Amen.
/ ks. Jan Łosut, Żywiec/